simatherm – indukční ohřívačky

ideální řešení pro jednoduchou a efektivní instalaci kuličkových ložisek

S indukčními ohřívačkami simatherm, ohřejete kuličková ložiska a další kovové díly rychle a efektivně. Zajistí rychlou a jednoduchou
montáž a nahradí běžně používané metody ohřívání, jako jsou vařiče, olejové lázně, otevřený plamen nebo trouby.
Během procesu ohřívání se ohřívá pouze ohřívaný předmět, zařízení jako takové zůstává chladné. Indukční ohřívačky simatherm jsou
určené k ohřevu dílů o váze až 1200kg.

Výhody

Použití

Typické aplikace