Simatherm - aplikace

Indukční ohřívačky simatherm VOLCANO IH 025 a IH 070 při ohřevu dvou dílů zcela odlišné velikosti: model IH 070 (v popředí) ohřívá pouzdro s ozubeným kolem převodovky na požadovanou teplotu.

Indukční ohřívačka IH 070 je ideální volbou pro ohřev ozubeného kola tažného řetězu eskalátoru.

Přenosná ohřívačka VOLCANO váží pouze 3,5kg, ale je schopná ohřát díly o váze až 10kg na teplotu až 110°C.

Kuličkové ložisko umístěné okolo cívky ohřívačky IH 210 je indukčně ohříváno. Na ložisku je také nasazený přípravek pro práci s ložisky BHT pro snazší přemístění ložiska na hřídel po dosažení požadované teploty.

Indukční ohřívačka IH 210 při ohřevu ložiskového pouzdra pro kolo vlaku, díky ohřátí bude možné ložisko do pouzdra velmi snadno vložit.

Největší a nejvýkonnější indukční ohřívačka simatherm IH 240 se například používá k ohřevu přírub převodovek na větrných elektrárnách.