simalube multipoint

Automatické maznice multipoint kontinuálně dodávají mazivo do 5 mazacích míst po dobu až 1 roku se stejnou spolehlivostí jako maz-
nice simalube. Díky zacvakávacímu konektoru může být simalube multipoint po vyprázdnění velice snadno vyměněn.

Všestranná maznice pro lineární vedení